Gastroenterolog

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Info

Mr.sc. Stanka Popijač-Ključar, dr.med. spec.internist-gastroenterolog rođena je u Zagrebu, a nakon osnovne škole i Klasične gimnazije diplomirala je 1977.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
1981.g. magistrirala je na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja biomedicine.
1984.g položila je specijalistički ispit iz interne medicine, a 1986. subspecijalistički ispit iz gastroenterologije i hepatologije.
Do 1994. radila je kao specijalist internist gastroenterolog u Zavodu za gastroenterologiju KBC Zagreb, kada je otvorila Privatnu internističku ordinaciju.
2000.g. osnovala je Polikliniku za internu medicinu i anesteziologiju u kojoj je radila sve do umirovljenja 2020.g.
01.10.2020. pridružuje se timu Poliklinike Salzer.
Tijekom profesionalne karijere stručno se usavršavala u vodećim europskim medicinskim institucijama u Bologni, Lyonu, Pragu i Londonu. Dugogodišnje stručno iskustvo stečeno tijekom 40-godišnjeg rada u javnom i privatnom sektoru prepoznato je od brojnih bolesnika kojima se uvijek individualno posvećivala.
Član je Hrvatskog gastronterološkog društva i europskog društva za funkcionalne bolesti.
Od 2005.g. je stalni sudski vještak medicinske struke za internu medicinu i gastroenterologiju.

U internističkoj ordinaciji Poliklinike Salzer možete učiniti slijedeće:

INTERNISTIČKI-GASTROENTEROLOŠKI PREGLED
INTERNISTIČKI PREOPERATIVNI PREGLED
UZV ABDOMENA
EKG

RADNO VRIJEME INTERNISTIČKE ORDINACIJE:

PONEDJELJAK OD 9h DO 13h
ČETVRTAK OD 9h DO 13h
OBAVEZNO PRETHODNO NARUČIVANJE!

CJENIK