Mikrobiološki laboratorij

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Mikrobiološki Laboratorij

Dugogodišnja suradnja dr. Salzer i dr. Brazda se nastavila i nakon osnivanja vlastitih samostalnih Poliklinika.

U laboratoriju se svakodnevno od 7h do 14h, te subotom 8h do 10h mogu predati mikrobiološki uzorci koji se u posebnim uvjetima transportiraju na daljnju obradu.

CJENIK MIKROBIOLOŠKIH USLUGA

Sve informacije vezano za mikrobilogiju možete pronaći na www.poliklinika-brazda.hr.