Endokrinolog-dijabetolog

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://poliklinika-salzer.hr/wp-content/uploads/2024/02/foto-dr.-Blaslov-scaled.jpg

Info

Dr.sc Krisina Blaslov, dr.med

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalističko usavršavanje iz područja dijabetologije i endokrinologije provela je na Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur, te KBC Sestre milosrdnice.

Akademski stupanj doktora znanosti stekla je obranivši disertaciju naslova „Povezanost serumske aktivnosti dipeptidil peptidaze-4 s inzulinskom rezistencijom, metaboličkim sindromom i mikrovaskularnim komplikacijama u osoba sa šećernom bolešću tipa 1” . Nagrađena je Dekanovom nagradom za iznimnu znanstvenu produktivnost u akademskoj godini 2016./2017., a od tada je i znanstveni suradnik pri Sveučilištu u Zagrebu. Do sada je objavila više od 60 znanstvenih i stručnih radova u prestižnim međunarodnim časopisima, a sudjelovala je ili još sudjeluje na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata kao voditelj ili suradnik.

Znanstveni i stručni interesi dr. Blaslov usmjereni su na patofiziologiju šećerne bolesti sa naglaskom na inzulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, debljinu i šećernu bolest sa naglaskom na patološku osnovu razvoja bolesti i prevencije njihovih komplikacija i/ili posljedica na druge organske sustave aktivno slijedeći i koristeći suvremena farmakološka i tehnološka pomagala (senzori za kontinuirano mjerenje glukoze, inzulinske pumpe). Dodatno, njeno uže područje interesa ujedno čine i poremećaj rada štitne žlijezde štitnjače, nadbubrežne žlijezde i hipofize, ali i bračna neplodnost.

U svojstvu stručnog medicinskog osoblja sudjelovala je u nekoliko domaćih, ali i međunarodnih kampova i radionica za mlade oboljele od tipa 1 šećerne bolesti, a sama je bila začetnik ciklusa radionica za osobe s tipom 2 šećerne bolesti i debljinom te i danas aktivno podupire rad udruga pacijenata.

Aktivni je član brojnih inozemnih i domaćih stručnih društava.

PREGLED ENDOKRINOLOGA

PREGLED DIJABETOLOGA I SAVJETOVANJE

DIJETETIČKO SAVJETOVANJE I IZRADA JELOVNIKA

ULTRAZVUK ŠTITNJAČE

Radno vrijeme po dogovoru.

Naručivanje telefonski na broj 01/6419800, ili mailom na [email protected]