Imunofiksacija

Poliklinika Salzer nudi uslugu testiranja imunofiksacije u svom medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Imunofiksacija je specijalizirani laboratorijski test koji se koristi za otkrivanje i identifikaciju abnormalnih proteina u krvi ili urinu, kao što su monoklonska imunoglobulinska proteina (M proteini). Test je posebno koristan u dijagnosticiranju i praćenju malignih bolesti poput multipli mijeloma, Waldenströmov makroglobulinemija i drugih srodnih poremećaja.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti za imunofiksaciju variraju ovisno o laboratorijskim tehnikama i uređajima koji se koriste za analizu. U zdravih osoba, M proteini obično nisu prisutni u krvi ili urinu. Stručnjaci u Poliklinici Salzer pružit će vam informacije o referentnim vrijednostima koje se primjenjuju na vašu situaciju.

Abnormalni nalaz: Prisutnost M proteina otkrivenih imunofiksacijom može ukazivati na različita stanja, kao što su:

  • Multipli mijelom
  • Waldenströmov makroglobulinemija
  • Drugi srodni poremećaji
  • Kronične infekcije ili upalne bolesti

Čekanje nalaza: Nalaz testiranja imunofiksacije u Poliklinici Salzer gotov je u kratkom roku, što znači da ćete brzo dobiti informacije o svom zdravstvenom stanju.

Za zakazivanje testiranja imunofiksacije u Poliklinici Salzer, molimo vas da nas kontaktirate telefonom ili putem naše web stranice. Naš stručni tim pružit će vam podršku tijekom cijelog procesa, uključujući pripremu za testiranje, tumačenje rezultata i preporuke za daljnje korake u liječenju ili praćenju vašeg stanja.