Beta-2 mikroglobulin

Poliklinika Salzer nudi uslugu testiranja beta-2 mikroglobulina u svom medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Beta-2 mikroglobulin je protein koji je prisutan na površini stanica, a oslobađa se u krvotok kada se stanice razgrađuju. Testiranje razine beta-2 mikroglobulina može pomoći u dijagnosticiranju i praćenju nekih poremećaja bubrega, autoimunih bolesti i hematoloških maligniteta, kao što su limfomi i multipli mijelom.

Referentne vrijednosti: Referentni interval za beta-2 mikroglobulin obično iznosi između 1,0 i 2,8 mg/L, ali može se razlikovati ovisno o laboratorijskim standardima i metodama testiranja. Stručnjaci u Poliklinici Salzer pružit će vam informacije o referentnim vrijednostima koje se primjenjuju na vašu situaciju.

Povišeni nalaz: Povišene razine beta-2 mikroglobulina mogu ukazivati na različita stanja, kao što su:

  • Oštećenje bubrega, uključujući kroničnu bubrežnu bolest i odbacivanje transplantiranog bubrega
  • Hematološki maligniteti, kao što su limfomi i multipli mijelom
  • Autoimune bolesti, kao što su reumatoidni artritis i lupus
  • Infekcije, uključujući HIV i hepatitis

Sniženi nalaz: Snižene razine beta-2 mikroglobulina obično nisu klinički značajne i mogu ukazivati na normalno zdravstveno stanje.

Čekanje nalaza: Nalaz testiranja razine beta-2 mikroglobulina u Poliklinici Salzer gotov je u kratkom roku, što znači da ćete brzo dobiti informacije o svom zdravstvenom stanju.

Za zakazivanje testiranja beta-2 mikroglobulina u Poliklinici Salzer, molimo vas da nas kontaktirate telefonom ili putem naše web stranice. Naš stručni tim pružit će vam podršku tijekom cijelog procesa, uključujući pripremu za testiranje, tumačenje rezultata i preporuke za daljnje korake u liječenju ili praćenju vašeg stanja.