SARS-CoV-2 ANTIGEN TEST

Određivanje antitijela IgM i IgG u krvi je indirektna metoda za potvrdu infekcije ili kontakta s virusom SARS-CoV-2 dok je određivanje antigena direktna metoda određivanja samog virusa.

Kvalitativnim, imunokromatografskim brzim testovima na SARS-CoV-2 antigen iz brisa nazofarinksa određuje se nukleotidni kapsid protein N. Protein N je idealan za detekciju virusa budući ga virus sadrži u velikim količinama i dovoljno je specifičan za SARS-CoV-2.
Jedan je od četiri najbitnijih strukturalnih proteina virusa te je uključen u replikaciju, transkripciju i pakiranje viralnog genoma.
Nalaz brisa nazofarinksa može biti: negativan ili pozitivan na SARS-CoV-2 antigen.
Pozitivan nalaz ukazuje na infekciju i s takvim nalazom obavezno je javiti se liječniku opće prakse.
Isto tako je potrebno kod negativnog nalaza uz razvijene simptome infekcije s virusom SARS–CoV–2 konzultirati liječnika, a nalaz potvrditi PCR metodom.